ŠKOLNÍ KLUB A ZÁJMOVÁ ČINNOST

 
Od 2.9.2016 začíná opět na naší škole svou činnost školní klub. Všechny zájmové útvary a kroužky pro děti II. stupně jsou organizované v rámci klubu.
Čekáte na odpolední vyučování, na rodiče, na autobus? Chcete strávit prima čas? Potřebujete si napsat referát, dovědět se něco zajímavého, potřebujete si vyhledat něco na internetu? Přijďte a přihlaste se do školního klubu. Mohou jej navštěvovat žáci z 2.stupně a žáci z 1.stupně, kteří nenavštěvují školní družinu.
Do školního klubu nemusíte chodit pravidelně. Je otevřený pro vás stále a vždy když bude chtít, můžete přijít.
 
Pokud žák nebo žákyně dochází pouze do školního klubu a nenavštěvuje žádný z uvedených kroužků, neplatí za návštěvu školního klubu (odevzdá jen vyplněnou přihlášku).
Rovněž žáci z 1.st., kteří navštěvují školní družinu (platí poplatek ve ŠD), neplatí za návštěvu zájmových kroužků.

 

Členský příspěvek na zájmové kroužky, činí 300Kč za pololetí.
Platba se provádí na účet školy č.: 216420549/0600, vs. 32412, lze též platit v hotovosti v kanceláři školy.
Za 1. pololetí je částka splatná do konce měsíce září, za 2. pololetí je částka splatná do konce měsíce února.
 
ŠVP školního klubu
ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU
 
Činnost školního klubu probíhá ve školní knihovně a v počítačové učebně:
pondělí        13:40 – 16:00  školní knihovna, učebna ICT 
úterý            neprobíhá
středa          13:40 – 16:00  školní knihovna, učebna ICT
čtvrtek         13:40 – 16:00  školní knihovna, učebna ICT
pátek           neprobíhá
Školní klub vede: Dagmar Lukáčová
 
Školní klub organizuje tyto zájmové kroužky:
 
KROUŽEK VEDE DEN V TÝDNU A ČAS

Dramatický kroužek

Mgr. Matoušková

pondělí 13:30-14:30
Volejbal V. Mandová pondělí 15:10 - 16:45
Pohádkové ráno Mgr. Houšková úterý 7:00-7:45
Míčové hry 2.-3.tř. Bc. Holečková středa 13:30 - 14:15
Pečení perníčků Mgr. Vorlová středa 14:00 - 15:00

Florbal 1. stupeň

Bc. Holečková

čtvrtek 14:00 - 15:00

Kytara

Mgr. Viktorin

čtvrtek 14:00 – 14:30 začátečníci, 14:30-15:00 pokročilí, žáci od 5. třídy

Zdravověda

Mgr. Vorlová

čtvrtek 13:00 – 15:00
Čtenářský klub D. Lukáčová čtvrtek 14:00 - 15:00
Stolní tenis Mgr. Čáslava čtvrtek 14:00-15:30
Florbal 2. stupeň Ing. Orvoš pátek 14:00 - 15:00

Turistický kroužek

L. Purašová

pátek 15:00 – 16:00
 

Další zájmové činnosti organizované jinými organizacemi ve škole:

Dílny

Tělocvična

Zumba s Romanem - každý čtvrtek od 13.30h