ZAMĚSTNANCI ŠKOLY:

 
(seznam je aktuální k 1.9.2016)
 

třída / předmět

jméno

konzultační hodiny

1.tř., SP

Mgr. Jaroslava Vorlová, výchovný poradce

ČT 13.00 - 14.00

 

Bc. Ivana Ratkovská, asistent ped. 1. a 8.B tř., vych. ŠD

 

2.A

Mgr. Dana Štrojsová, koordinátor tvorby ŠVP

ÚT 14.00  - 15.00

2.B, Hv

Bc. Miroslava Petrová

Po 13.30 - 14.30

 

Lenka Purašová, as.ped. 2.tř., vedoucí vych. ŠD

 

3. tř.

Mgr. Jiřina Matoušková

ÚT 12.00 - 13.00

 

Martina Eklová, asistent ped. 3. a 8.A tř.

 

4. tř., SP

Mgr. Eva Janíčková

PO 12.45 - 13.30

 

Mgr. Eva Janíčková, speciální pedagog - náprava SPU

 

 

Eva Studená, asistent pedagoga 4.tř., vych. ŠD

 

5.tř., Tv, VOZ

Bc. Petra Holečková

Út 12.45 – 13.30

 

Vlasta Matiová, asistent pedagoga 5.tř.

 

6.tř., Fy, Ma, ICT

Mgr. Jiří Čáslava, metodik ICT

ÚT  7.15 -   7.45

 

Alena Tynková, asistent pedagoga, 6. a 8.B tř.

 

7.A, Nj, D, VOZ

Mgr. Marcela Marková

PO 12.45 - 13.30

7.B, Aj, VOZ, Tv, Hv

Vladimíra Mandová

ST  13.30 - 14.00

8.B, Př, Ch, SP, ICT

Ing. Martina Hrabáková

PO  7.00 -  7.30

8.A, Čj, Z, VOZ, MED

Mgr. Jaroslava Felcmanová

Čt 13.50 - 14.20

9.tř., Ma, Hv

Ing. Jolana Votavová

ST 13.45 - 14.15

 

 

 

ICT, Nj

Mgr. František Viktorin, ředitel školy, metodik ICT

ČT  7.00 –  8.00

Čj, Hv

Mgr. Miloslava Houšková, zástupkyně ředitele,

metodik prevence

Čt 13.30 - 14.30

 

Aj

Natálie Fabianová

PÁ   7.00 - 7.30

Aj

Mgr. Katarína Ráčková

PÁ   7.15 - 7.45

Čj

Mgr. Kristýna Jodlová

ÚT   7.15 - 7.45

Vv, SP, F, M

Bc. Ivana Rusňáková

Út    7.00 - 7.30

 

Jana Navrátilová, administrativa, vych. ŠD

 

 

Dagmar Lukáčová, hospodářka, vych. ŠD, školní klub, knihovnice

 

 
 

Správní zaměstnanci

 

Václav Kohout, školník

 

Michaela Duchoslavová, uklízečka

 

Iveta Slavíková, uklízečka

 

Andrea Růžičková, uklízečka

  Dagmar Horová, uklízečka
 

Mateřská školka

1. třída - Broučci

Jana Šmídová, učitelka

Vladimíra Kvapilová, učitelka

Alena Marečková, uklízečka

2. třída - Mravenečci 

Zuzana Landsmanová, vedoucí učitelka MŠ

Martina Ivančíková, učitelka

Jana Pavlíková, školnice, kuchařka

3. třída - Motýlci

Radka Havasiová, učitelka

Markéta Žáková, učitelka

 

Andrea Růžičková, uklízečka, kuchařka

 

Školní jídelna

 

Martina Kühnová, vedoucí ŠJ

 
 

Taťána Kohoutová, hlavní kuchařka

 
 

Marta Ponocná, kuchařka

 
 

Leona Eflerová, kuchařka

 
 

Andrea Růžičková, kuchařka

 
 

Renata Opatová, pracovnice provozu

 
 

Lenka Benešová, pracovnice provozu