ŠKOLNÍ JÍDELNA

JÍDELNÍČEK

PŘIHLÁŠKY - ODHLÁŠKY OBĚDŮ

Tel: 315 696 282, Mob: 775 582 876, e-mail: jidelna@zsbysice.cz

MŠMT - DOPORUČENÍ KE SPOTŘEBNÍMU KOŠI - SPRÁVNÁ STRAVA

Rádce školní jídelny 1

Rádce školní jídelny 2

 

STANOVENÍ CENY OBĚDA

Celková cena oběda je stanovena pro cizí strávníky na 55Kč. Od 1.10.2016 se zvyšuje cena na 58Kč. Pro děti a žáky je tato cena oběda dotována (režie 11Kč - hradí obec, mzdové náklady 20Kč - hradí stát). Rodiče tak platí pouze potraviny dle jednotlivých kategorií (viz. rozpis plateb níže).

 

MOBILNÍ APLIKACE STRAVA.CZ PRO ANDROID

Můžete si zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

 

DOTAZY KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Na webu www.rodiceaskolnijidelny.cz můžete získat odpovědi na vaše případné dotazy týkající se školního stravování.

UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY

Žáci mohou pro ukládání cenných věcí použít uzamykatelné skříňky v šatně jídelny. 
 

PLATBY ZA OBĚDY

Platby za obědy jsou vystaveny  15. dne v měsíci vždy na následující měsíc. K tomuto datu dostávají děti lístek s částkou, kterou mají platit. Pokud si tedy odhlásíte oběd po tomto datu, bude Vám odhlášení započítáno až v dalším měsíci. Plaťte do 25. dne měsíce.
 
Obědy plaťte na účet školní jídelny.  V hotovosti bereme platby pouze ve výjimečných případech!
Číslo účtu školní jídelny - GE Money Bank 216462116/0600
Důsledně dodržujte variabilní symbol, který Vám byl přidělen (t.j. číslo_strávníka+3141).
 

ODHLÁŠENÍ - PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKŮ

Obědy odhlašujte od 6.30 do 7.00 hod, můžete namluvit vzkaz na záznamník, také můžete využít elektronické odhlašování a přihlašování obědů. Pro registraci k elektronickému přihlašování kontaktujte vedoucí jídelny. Pokud si nestihnete oběd odhlásit, první den nemoci si můžete přijít do jídlonosiče, další den je musíte dítě odhlásit. V případě neodhlášení propadá oběd do zbytků a strávník nemá nárok na jeho odběr.

DOPOLEDNÍ SVAČINA:

Školní jídelna nabízí pro žáky dopolední svačiny. Cena svačiny je 12Kč a od 1.10.2016 pak je cena 13Kč a její náklady jsou takto rozpočítány: 10Kč potraviny, 1Kč režijní náklady a 2Kč mzdové náklady. Postup objednání svačiny je stejný jako u oběda. Vyplníte závaznou přihlášku, na základě které Vám bude vypočítána cena, která se hradí vždy do 25. dne v měsíci na měsíc dopředu. Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři školní jídelny.
Odhlášky je nutno provést den předem nebo do druhého dne do 7.00 hod. ráno na telefonním čísle 315 696 282 nebo 775 582 876 nebo přes internetové objednávání.

PROVOZNÍ ŘÁD naleznete zde 

ROZPIS PLATEB

platný od 1.10.2016
V souladu s vyhláškou 107 / 2005 zařadí jídelna strávníka do vyšší kategorie tehdy, pokud dovrší v daném školním roce 7, 11 nebo 15 let.
Mateřská škola  
děti 3-6 let  
přesnídávka 6,- Kč
oběd 17,- Kč
svačina 6,- Kč
nápoje 2,-Kč
celkem 31,- Kč
   
děti 7-10 let  
přesnídávka 7,- Kč
oběd 18,- Kč
svačina 7,- Kč
nápoje 2,-Kč
celkem 34 ,- Kč
   
Základní škola  
1. stupeň děti 7-10 let
oběd 23,- Kč
2. stupeň děti 11-14 let
oběd 24,- Kč
3. stupeň děti 15-18 let
oběd 25,- Kč
Dopolední svačina 13,- Kč
Zaměstnanci školy oběd: 27,- Kč
Cizí strávníci oběd: 58,- Kč