VÝUKOVÉ MATERIÁLY DUM VYTVOŘENÉ V RÁMCI PROJEKTU "ŠABLONY EU"

 

1. STUPEŇ

Český jazyk - 1. a 2. tř. - seznam témat

Český jazyk - 4. a 5. tř. - seznam témat

Prvouka 1. a 2.tř. - seznam témat

Prvouka 3.tř. - Přírodověda 5.tř. - seznam témat

Přírodověda 4. a 5. tř. - seznam témat

Vlastivěda - 4.-5.tř - seznam témat

2. STUPEŇ

Český jazyk - seznam témat 1, seznam témat 2, seznam témat 3, seznam témat 4

Dějepis  - seznam témat 1, seznam témat 2, seznam témat 3, seznam témat 4

Zeměpis 7.-9.tř. - seznam témat

Chemie 8.-9.tř. - seznam témat

 

1. STUPEŇ

Český jazyk - 1. a 2. třída - seznam témat

VY_12_INOVACE_ČJL1.37tvoření zavřené slabiky z hlásek.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.38jednoslab. slova, zavřená slabika.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.39slova s dvojhláskami.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.40tvoření slov s dvojhláskou.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.41souhl. skupina, jednoslab. slova.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.42dvojslab. slova, otevřené slabiky.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.43Andersenova pohádka.docx

VY_12_INOVACE_ČJL1.44Andersen. pohádka.docx

VY_12_INOVACE_ČJL1.45shluk souhlásek, dvojslab. slova.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.46dvojslab. slova, slabikotvor. souhl..pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.47slabikotvorná souhl..pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.48jednoslab. slova, zavřená slabika.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.49ď, ť, ň slova, věty.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.50dě, tě, ně, věty.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.51bě, pě, vě, věty.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.52dy, ty, ny, di, ti, ni.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.53skupina mě, předložky.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL1.54víceslabič. slova.pptx

VY_12_INOVACE_ČJL2.55Kosí bratři1.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.56Kosí bratři2.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.57Kosí bratři3.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.58Kosí bratři4.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.59Kosí bratři5.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.60Kosí bratři6.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.61Kosí bratři7.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.62Kosí bratři8.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.63Kosí bratři9.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.64Kosí bratři10.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.65Pařezová chaloupka1.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.66pařezová chaloupka2.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.67Pařezová chaloupka3.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.68Pařezová chaloupka4.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.69Pařezová chaloupka5.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.70Pařezová chaloupka6.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.71Pařezová chaloupka7.docx

VY_12_INOVACE_ČJL2.72Pařezová chaloupka8.docx

Český jazyk - 4. a 5. třída - seznam témat

VY_12_INOVACE_ČJ.4.01 Vojtěch Steklač.ppt

VY_12 INOVACE ČJ.4.02 Boříkovy-lapálie1

VY_12_INOVACE_ČJ.4.03Boříkovy-lapálie2.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.04Boříkovy-lapálie3.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.05Boříkovy-lapálie4.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.06Boříkovy-lapálie5.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.07Boříkovy-lapálie6.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.08 Boříkovy-lapálie7.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.09Nové Boříkovy lapálie 1.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.10Nové Boříkovy lapálie 2.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.11Nové Boříkovy lapálie 3.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.12Nové Boříkovy lapálie 4.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.13 Erich Kastner.ppt

VY_12_INOVACE_ČJ.4.14 Luisa a Lotka.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.15Baba Jaga, kostlivá noha1.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.16Nové Boříkovy lapálie 2.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.17Nové Boříkovy lapálie 3.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.18Nové Boříkovy lapálie 4.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.19 Petra Braunová.ppt

VY_12_INOVACE_ČJ.4.20 Ztraceni v čase1.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.21Ztraceni v čase2.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.22Ztraceni v čase3.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.23 Ztraceni v čase4.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.24 Ztraceni v čase5.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.25 Ztraceni v čase6.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.26 Ztraceni v čase7.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.27 Ztraceni v čase8.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.28 Ztraceni v čase9.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.29 Ztraceni v čase10.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.30 Ztraceni v čase11.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.31Ztraceni v čase12.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.32 Ztraceni v čase13.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.33 Ztraceni v čase14.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.34 Ztraceni v čase15.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.35 Ztraceni v čase16.doc

VY_12_INOVACE_ČJ.4.36 Ztraceni v čase17.doc

 

Prvouka 1.-2.tř. - seznam témat

VY_12_INOVACE_PR1.01 hodiny.docx

VY_12_INOVACE_PR1.02 den, týden,měsíc,rok.docx

VY_12_INOVACE_PR1.03 státní symboly.pptx

VY_12_INOVACE_PR1.04 povolání.pptx

VY_12_INOVACE_PR1.05 les, plody.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.06 doprava,pravidla.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.07 na poli, rostliny.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.08 rybník.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.09 ochrana přírody.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.10 les, zvířata.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.11 na zahradě.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.12 lidská práce, suriviny.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.13 člověk ve společnosti, chování.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.14vánoční zvyky.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.15pomoc druhým lidem.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.16 nemoc, úraz.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.17nebezpečí.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.18 zdraví, léčivé rostliny.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.19zdravá výživa.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.20člověk mezi lidmi.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.21 člověk a jeho zdraví.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.22 jarní rostliny.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.23strom, části.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.24bylina,části.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.25 stálí ptáci.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.26 květ, části.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.27včela medonosná.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.28 náš svět.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.29 tažní ptáci.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.30zahrada jedovaté rostliny.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.31les jedovaté rostliny.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.32 les, nebezpečí.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.33léto, třešně.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.34 nebezpečí, požár.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.35mimořádná událost.docx

VY_12_INOVACE_PR.2.36člověk mezi lidmi.docx

Prvouka 3.tř. - Přírodověda 5.tř. - seznam témat

VY_52_INOVACE_PRV.3.01mladata-zvyrat-urcovani-stromu.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.02hodiny-mesice.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.03rodina.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.04nase-obec.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.05nase-vlast-vlajka-znak.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.06nase-skola.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.07pravek-rostliny-zvirata-lide.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.08pravek-jak-lide-zili.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.09prace-volny-cas-povolani.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.10vyrobky-ziva-neziva-priroda.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.11neziva-priroda-odpady.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.12trideni-odpadu.doc

VY_52_inovace_PRV.5.13-kostra.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.14kostra-pracovni_list.docx

VY_52_inovace_PRV.5.15nervova-soustava.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.16nervova-soustava-pracovni-list.docx

VY_52_inovace_PRV.5.17smysly.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.18smysly-PL.docx

VY_52_INOVACE_PRV.3.19neziva-priroda-voda-puda.doc

VY_52_inovace_PRV.5.20svalova-soustava.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.21svalova-soustava-PL.docx

VY_52_inovace_PRV.5.22DYCHACI-SOUSTAVA1.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.23dychaci-soustava2.docx

VY_52_inovace_PRV.5.24obehova-soustava.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.25obehova-soustava-PL.docx

VY_52_inovace_PRV.5.26vylucovaci-soustava.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.27vylucovaci-soustava.docx

VY_52_inovace_PRV.5.28travici-soustava1.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.29travici-soustava2.docx

VY_52_inovace_PRV.5.30rozmnozovaci-soustava.pptx

VY_52_inovace_PRV.5.31rozmnozovaci-soustava.docx

VY_52_INOVACE_PRV.3.32casti-stromu-rostliny.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.33zivocichove-popis.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.34rozmanitost-prirody-zivocichove-rostliny.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.35clovek-smysly-popis.doc

VY_52_INOVACE_PRV.3.36clovek-a-zdravy-zdrava-vyziva.doc

Přírodověda 4. a 5. tř. - seznam témat

VY_52_INOVACE_PŘV.4.01Společenstva okolí lidských obydlí – kulturní rostliny.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.02 živočichové, kteří žijí kolem nás.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.03Podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu - přezimování.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.04 Podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu - přezimování.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.05 Základní druhy hornin a nerostů.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.06 Základní druhy hornin a nerostů – vlastnosti a využití.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.07 Růst rostlin.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.08 Růst rostlin.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.09 Růst rostlin.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.10 Části kvetoucích rostlin.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.11Části kvetoucích rostlin.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.12Živočichové na jaře - ptáci.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.13 Živočichové na jaře - ptáci.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.14 Živočichové v létě, odchov mláďat.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.15 Člověk a příroda, význam lesů a půdy.pptx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.16 Ochrana přírody – založení a vytvoření herbáře.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.4.17 Určování druhů rostlin, herbář.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.18 Orientace na mapách.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.19 Horniny a nerosty.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.20 Podnebná pásma.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.21 Tropické podnebné pásmo.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.22 Subtropické pásmo.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.23 Podnebná pásma světa – mírné pásmo.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.24 Podnebná pásma – polární a subpolární pásmo.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.25 Život v oceánech a mořích.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.26Přizpůsobivost rostlin a živočichů.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.27 ČR – oblast mírného podnebného pásma.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.28 Třídění živých organismů.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.29 Třídění živočichů obratlovci a bezobratlí.pptx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.30 Základní zásady pro poskytování 1. pomoci.pptx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.31 Bezpečnost silničního provozu.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.32 Zdravá výživa.docx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.33 Komunikace, média.pptx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.34 Základní lidská práva.pptx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.35 Formy vlastnictví.pptx

VY_52_INOVACE_PŘV.5.36 Kolik to stojí Rodinný rozpočet.docx

Vlastivěda - 4.-5.tř - seznam témat

VY_12_INOVACE_VL.4.37 Staré pověsti české 1.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.38 Staré pověsti české 2.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.39 Staré pověsti české 3.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.40 Staré pověsti české 4.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.41 Přemyslovci.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.42 Kníže Václav.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.43 Lucemburkové.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.44 Karel IV. 1.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.45 Karel IV. 2.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.46 Karel IV. 3.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.47 Karel IV. 4.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.48 Karel IV. 5.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.49. Karel IV. 6.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.50-Karel-IV.7.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.51 Karel IV. 8.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.52 Karel IV. 9.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.53 Svatopluk.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.54 O luccké válce.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.55. J.A.Komenský 1.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.56 J.A.Komenský 2.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.57 J.A.Komenský 3.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.58 J.A.Komenský 4.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.59 J.A.Komenský 5.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.60 J.A.Komenský 6.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.61 Marie Terezie 1.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.62 Marie Terezie 2.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.63 Marie Terezie 3.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.64 Josef II.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.65 Osvícenství 1.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.66 Osvícenství 2.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.67 Národní obrození 1.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.68 Národní obrození 2.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.69 T.G. Masaryk 1.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.70 T.G. Masaryk 2.doc

VY_12_INOVACE_VL.4.71 1. světová válka.ppt

VY_12_INOVACE_VL.4.72 2. světová válka.ppt

 

2. stupeň

Český jazyk - seznam témat 1, seznam témat 2, seznam témat 3, seznam témat 4

jednotlivé výukové materiály jsou k dispozici na vyžádání u vyučující Mgr. Renaty Špačkové

Dějepis - seznam témat 1, seznam témat 2, seznam témat 3, seznam témat 4

jednotlivé výukové materiály jsou k dispozici na vyžádání u vyučující Mgr. Renaty Špačkové

Zeměpis 7.-9.tř. - seznam témat

VY_52_INOVACE_ZE.9.37 Okolí Byšic.docx

VY_52_INOVACE_ZE.9.38 Historický vývoj ČR.docx

VY_52_INOVACE_ZE.7.39 Osvojování Jižní Ameriky.docx

VY_52_INOVACE_ZE.9.40 UNESCO památky.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.9.41 UNESCO test.docx

VY_52_INOVACE_ZE.7.42 Indonésie.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.9.43 Praha.docx

VY_52_INOVACE_ZE.7.44 Jihozápadní Asie.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.45 Zakavkazsko.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.46 Střední Asie.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.47 Povrch Evropy.docx

VY_52_INOVACE_ZE.7.48 Vodstvo Evropy.docx

VY_52_INOVACE_ZE.7.49 Podnebí Evropy.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.50 Rostliny a živočichové Evropy.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.51 Zemědělství Evropy.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.52 Nerostné suroviny.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.53 Lidé a města Evropy.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.54 Doprava v Evropě.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.55 Cestovní ruch.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.56 Severní Evropa.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.7.57 Středomoří.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.58 Obyvatelstvo světa a jeho početní růst.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.59 Rozmístění obyvatelstva na Zemi.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.60 Územní pohyb obyvatelstva.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.61 Lidské rasy a národy.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.62 Náboženství ve světě.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.63 Struktura obyvatelstva.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.64 Venkovská a městská sídla.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.65 Územní struktura měst.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.66 Funkce měst a jejich zázemí.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.67 Světové hospodářské jádrové a periferní oblasti.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.68 Světové zemědělství.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.69 Světová průmyslová výroba.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.70 Těžba surovinových zdrojů.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.71 Energetika, těžký průmysl.pptx

VY_52_INOVACE_ZE.8.72 Doprava ve světě - druhy dopravy.pptx

Chemie 8.-9.tř. - seznam témat

VY_52_INOVACE_CH_9.37 opakování uhlovodíků.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.38 určování počtu elektronů.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.39 zakreslování atomů.doc

VY_ 52_ INOVACE_CH_8.40 organické názvosloví.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.41 tvorba názvů vzorců.doc

VY_52_INOVACE_CH_9.42 názvosloví uhlovodíků.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.43 ionty.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.44 uhlovodíky.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.45 oddělování složek směsí.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.46 laboratorní nádobí.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.47 vyčíslování chemických rovnic.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.48 oddělování složek směsí.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.49 oxidy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.49 oxidy1.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.50 tuky, cukry, bílkoviny, enzymy.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.51 oxidy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.51 oxidy2.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.52 úprava pitné vody.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.53 ropa.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.54 sulfidy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.55 sacharidy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.56 halogenidy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.57 úprava ropy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.58 tuky.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.59 uhlí.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.60 oxidy, sulfidy, halogenidy.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.61 vzduch.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.62 bílkoviny.pptx

VY_52_INOVACE_CH_9.63 enzymy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.64 kyseliny1.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.65 kyseliny2.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.66 kyseliny3.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.67 hydroxidy.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.68 procvičování názvosloví.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.69 názvosloví solí.pptx

VY_52_INOVACE_CH_8.70 doplň chybějící údaje2.doc

VY_52_INOVACE_CH_8.71 doplň chybějící údaje 1.doc

Vy_52_INOVACE_CH_8.72 závěrečné opakování názvosloví.doc