ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

 

Samostatné stránky žákovského parlamentu:  www.parlament-zsbysice.webnode.cz

E-mail žákovského parlamentu:  parlament.zs@email.cz

ŽP je institucí všech žáků školy, jeho hlavní činnosti jsou:

- zprostředkování námětů a připomínek od žáků směrem k vedení školy a učitelům a účast na jejich řešení

- předávání informací mezi třídami a vedením školy

- zkvalitňování vztahů a prostředí ve škole

- realizace vlastních akcí a projektů

Založení a fungování žákovského parlamentu:

Od října 2013 funguje v naší škole žákovský parlament. Na pravidelných setkáních projednáváme náměty a připomínky žáků jednotlivých tříd, vymýšlíme akce, které by mohly zpříjemnit prostředí, náladu a komunikaci ve škole.

Vydáváme školní časopis. Starší čísla si můžete přečíst na tomto odkazu: ŠKOLNÍ ČASOPIS

 

PROJEKT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Na konci září proběhly v naší škole nové volby do žákovského parlamentu. Na první schůzce jsme si odhlasovali, že hlavním projektem letošního školního roku bude pomoc Ládíkovi Libichovi ze 2. A, který během prázdnin onemocněl leukémií. Dohodli jsme se, že na jeho podporu uspořádáme následující charitativní akce:

27. 11. 2016 vánoční jarmark (prodej věnců a cukroví)

25. 2. 2017 prodejní bazárek (prodej oděvů, knih a hraček)

13. 4. – 15. 4. 2017 velikonoční řehtání (výtěžek z koledy)

13. 5. 2017 „Byšický maraton“ (běh po naučné stezce Byšicemi – startovné)

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o podporu uvedených akcí, abychom měli možnost Ládíkovi pomoci alespoň penězi.