PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

V listopadu žáci 9. třídy opět objevovali prostřednictvím oblíbeného projektu „Příběhy bezpráví“ střípky z nedávné minulosti. Letošní ročník byl zaměřen na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy nebo kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. V hodinách německého jazyka a dějepisu se seznámili s dějinami česko-německých vztahů, s různými pohledy a způsoby zobrazení odsunu, vysídlení či vyhnání (termín používaný často německou stranou) po druhé světové válce. V prostorách naší školy jsme uvítali tři hosty.   23.11 nám přišel vyprávět Mgr. Jan Sedlák. Hlavním tématem byl bezprostřední konec války (odboj, květnové nálety, osvobození) na Mělnicku a v Byšicích. Své poutavé vyprávění doplnil množstvím dobových fotografií a ukázkami zbraní.

 

WP_20161123_11_49_05_Pro.jpgWP_20161128_14_35_22_Pro.jpgWP_20161201_10_24_30_Pro.jpg

      

Druhá beseda  28.11. s  Ing. Jiřím Jodlem byla spojena s filmovým dokumentem Davida Vondráčka „Zabíjení po česku“. Tento film mapuje tzv. "divoký odsun českých Němců" ze Žatce. Odsuny doprovázené hromadnými popravami, mučením a drancováním majetku prováděla československá armáda a národní gardy s podporou nové politické reprezentace. Pan Jiří Jodl  pochází ze smíšené česko-německé rodiny z Jestřebice na Kokořínsku. Vzpomínal na školní docházku nejprve do německé, později české školy. Přiblížil organizované vystěhování německých starousedlíků v roce 1946 a příchod nových obyvatel do této obce, které zažil jako devítiletý chlapec.1.12. jsme vyslechli zajímavou přednášku nejen k vysídlení  Němců z Československa a dalších států, a to z úst          Mgr. Dalibora Státníka Ph.D.- ředitele Státního okresního archivu Mělník. Žáci si uvědomili, že "migrace" vždy byla součástí lidských dějin.

Mgr. Marcela Marková