ŠKOLNÍ AKTUALITY

 

NOVÝ WEB ŠKOLY

11.9.2017 Mgr. František Viktorin

 

 

Vážení rodiče a žáci,

od letošního školního roku jsme spustili nový web školy. Odpovídá požadavkům současného provozování webových stránek. Přizpůsobuje se např. zobrazování v různých zařízeních - PC, tabletech, mobilech. Umožňuje řadu přidaných funkcí. Pokud se Vám nový web nezobrazuje v prohlížeči, tak dejte aktualizovat prohlíženou stránku, případně vymažte historii nebo cache paměť.

Aplikace Bakaláři je přístupná na odkaze: https://bakalari.zsbysice.cz/bakaweb/


ORGANIZACE VÝUKY V ÚVODU ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

1.9.2017 Mgr. František Viktorin

 

pondělí 4.9.2017

- Uvítání "prvňáčků a deváťáků" na školním dvoře od starostky obce Mgr. Jany Polákové, ředitele školy Mgr. Františka Viktorina, třídní učitelky 1. tříd Mgr. Evy Janíčkové, Mgr. Jiřiny Matouškové a třídní učitelky 9. tříd Mgr. Martiny Hrabákové a Mgr. Jaroslavy Felcmanové

- Ostatní třídy budou uvítání třídními učiteli ve všech třídách – první vyučovací hodinu do 8.40.

úterý 5.9.2017

- První dvě vyučovací hodiny jsou třídnické. Následující hodiny dle rozvrhu pro úterý.

- Odpolední výuka odpadá.

- Školní družina je otevřena pro žáky 1. třídy po 2. vyuč. hodině – od 9.45. Pro ostatní přihlášené žáky dle rozvrhu.

- Žáci přihlášení na oběd do ŠJ dostanou oběd standardně po vyučování.

středa 6.9.2016

- Výuka probíhá na obou stupních dle běžného rozvrhu, kromě 1. třídy (má vlastní rozvrh).


DOTAZNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ

7.6.2017 Mgr. František Viktorin

 

 
 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci na projektu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), do kterého je zapojena naše škola. Jedná se o anonymní vyplnění elektronického dotazníku, který hodnotí běžné chování Vašeho dítěte, a který vyvíjí oddělení diagnostických nástrojů NÚV, a který bude v příštím roce standardizován. Dotazník je určen pro dobrovolné rodiče a je  anonymní.  Rodičům za kompletní vyplnění dotazníku, nabízí NÚV sdělení výsledků po ukončení sběru dat  a  také  zařazení  do slosování o věcné ceny. Všechny detailní informace o studii- diagnostika jsou uvedeny v příloze. PŘÍLOHA


OKRESNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

16.6.2017 Mgr. Jiří Čáslava

 

 
 

Žáci z kroužku stolního tenisu se 15. 6. 2017 pod vedením p. uč. Čáslavy zúčastnili okresního turnaje žáků základních škol. V obrovské konkurenci více než devadesáti sportovců z celého okresu bojovali ze všech sil a obstáli se ctí.

Výborně si vedli Kryštof Robin Hais a Eduard Orvoš, kteří postoupili ze základních skupin do závěrečné, vyřazovací části turnaje. Vynikajícího výsledku potom dosáhl Daniel Judák, který po fantastickém výkonu vybojoval třetí místo v kategorii mladších žáků a zaslouženě stanul na stupních vítězů. GRATULUJEME!


STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROVOZ O PRÁZDNINÁCH

15.6.2017 Mgr. František Viktorin

 

 
 

Ředitel ZŠ a MŠ Byšice, stanovuje úplatu za kalendářní měsíc za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Prázdninový provoz v MŠ pro předem přihlášené děti bude od 21.8. do 31.8.2017

OZNÁMENÍ

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

14.6.2017 Mgr. František Viktorin

 

 
 

SHM Klub Liblice, z.s., pořádá letní příměstský tábor pro děti od 1. do 5. třídy "ŠKOLA ČAR A KOUZEL".

Místo konání: ZŠ Byšice

Termín: 10. – 14. července 2017, 8:00 – 16:00 (každý den)

Cena: 1500,- na celý týden

PŘIHLÁŠKA A INFORMACE

 

KOUŘENÍ ŽÁKŮ

2.6.2017 Mgr. František Viktorin

 

 
 

Vážení rodiče,

v blízkosti školy se rozmohlo kouření některých žáků, proto Vás chci upozornit, že pokud některé Vaše dítě uvidíme kouřit, budeme Vás o tomto jeho chování telefonicky informovat.

Pokud žák bude přistižen častěji, budeme kontaktovat Orgán sociálně právní ochrany dětí. Budeme tak postupovat v souladu s §7 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb.

Mgr. František Viktorin, ředitel

 

VÝUKA ŽÁKŮ 2. ST. V TÝDNU VÝLETŮ 5.6.-9.6.

24.5.2017 Mgr. František Viktorin

 

 
 

Vážení rodiče,
pokud se někdo z vašich dětí z 2.stupně neúčastní v týdnu 5.6.-9.6. plánovaných výletů a přijde do školy, bude pro něho připraven náhradní program. Doporučujeme vhodné oblečení pro práci na zahradě apod. Vyučování bude po celý tento týden od 5.6.-9.6. končit ve 12.30 a odpolední výuka odpadá.


DĚTSKÝ DEN 18.6.2017

24.5.2017 Mgr. František Viktorin

 

 
 
18.6.2017 od 13 hod. na fotbalovém hřišti TJ Byšice se koná DEN DĚTÍ. Pro děti je připraven bohatý program, občerstvení zajištěno po celé odpopedne.

PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR 2017

24.5.2017 Vlaďka Mandová

 
 

Dne 18.5.2017 se vybraní žáci naší školy zúčastnili Plavecko-běžeckého poháru Středočeského kraje na Mělníku. Závod byl pro některé žáky náročný i vzhledem k účasti některých profesionálních závodníků. I přes to děti podaly ve svých kategoriích skvělé výkony a některé postoupily na krajské kolo, které se bude konat 7.6.2017 v Čelákovicích.

Umístění dětí:                    2. Alexander Bureš  (postup na kraj)
                                        3. Natálie Žižková (postup na kraj)
                                        3. Daniel Doležal (postup na kraj)
                                        4. Jakub Manda
                                        4. Daniel Pecháček
                                       11. Apolena Maňová

A jak viděla závod Natálka Žižková:              
Po příjezdu na Mělník jsme šli do plaveckého bazénu a půl hodiny nám dali prostor na trénink ve vodě. Pak nás rozdělili do skupin dle kategorií, kde já jsem plavala 50m. Plavání bylo docela náročné a některé děti byly už na profesionální úrovni. Doplavala jsem pátá a podle toho, za jak dlouho jsem doplavala po první závodkyni, mě za stejný čas pustili na závod v běhání na hřišti vedle bazénu. Běželi jsme 500m a já jsem doběhla jako třetí. Závod se mi líbil a těším se na krajské kolo v Čelákovicích, kam jsem se díky umístění dostala.


POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU PREZENTACI PROJEKTU - PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

15.5.2017 Mgr. František Viktorin

 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou slavnostní prezentaci projektu Příběhy našich sousedů. V pondělí 29.5.2017 od 17hod. sál ZŠ ve Mšeně u Mělníka.
Na setkání s Vámi se těší žáci základních škol ze Mšena a z Byšic, zástupci obce Byšice, města Mšena a Post Bellum.
Pro zájemce o účast bude zajištěna doprava autobusem z Byšic od obecního úřadu v 15:30h (zpět v cca 18:30h).
 
Příběhy našich sousedů jsou i na webu:

BYŠICKÝ MARATON

10.5..2017 Mgr. Miloslava Houšková

 
V projektu „Pomoc pro Ládíka“ předali členové žákovského parlamentu rodině Ládíka Libicha tyto částky:
·         za „Vánoční jarmark“ částku 30.000Kč
·         za „Prodejní bazárek“ částku 13.747 Kč
·         za „Velikonoční řehtání“ předali byšičtí chlapci 1.900 Kč

Na neděli 14. 5. 2017 je od 14 hodin naplánována poslední charitativní akce „Byšický maraton“. Věříme v zachování Vaší přízně a ve Vaši účast na této akci. Startovné pro osoby starší 6 let je 50 Kč. Veškeré finanční prostředky budou navýšeny Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka, které tento projekt zaštiťují. Za veškerou Vaši podporu předem děkujeme!


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

5.5..2017 Mgr. František Viktorin

 
Ředitel školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník, podle ustanovení §46, §165, odst. 2, písm. e), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018.

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

4.5.2017 Mgr. František Viktorin

 
 
Od pondělí 15.5. do pátku 19.5.2017 proběhne sběr papíru.
 
Papír, prosíme, noste zvážený nebo případně vám jej pan školník zváží ve škole.
Papír bude firmou rozdělován na karton a ostatní (karton je nižší výkupní cena).
Výtěžek ze sběru bude rozdělen do třídních fondů podle toho, jaké množství každá třída přinese.
 

MÍSTNÍ KOLO V MINIFOTBALU McDonald´s Cup - žáci 4. a 5.tř.

26.4.2017 Bc. Petra Holečková

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili místního kola v minifotbalu McDonald´s Cup, které se konalo na Mělníku. Družstvo předvedlo velmi kvalitní výkon, s ostatními týmy hrálo vyrovnaně a bojovně. Po zásluze se umístili na stupních vítězů a za konečné 3. místo obdrželi pěkný pohár .

Blahopřejeme!


PROJEKT NENECH TO BÝT
26.4.2017 Mgr. Miloslava Houšková

 

Naše škola se zaregistrovala do projektu “Nenech to být”, což je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.

Systém je zcela anonymní, funguje na principu schránky důvěry. Dává tak možnost o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Podnět k prověření situace bude doručen vybraným zaměstnancům školního poradenského pracoviště.

Více: https://www.nntb.cz/o-projektu


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

18.4.2017 Mgr. Eva Janíčková

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 dorazilo na zápis do první třídy naší školy 39 natěšených předškoláků se svými milými rodiči, prarodiči a sourozenci. V naší pěkné škole je přivítali žáci druhého stupně a celým zápisem je provázely úžasné sovičky – žačky čtvrté třídy. Na všechny se moc těšily pozitivní paní učitelky, které zápis připravily. Naši budoucí žáčci se seznámili s budovou a budoucím prostředím. Během zápisu si prohlédli celou školu, včetně počítačové učebny, knihovny, tělocvičny, hudebny… Plnili a splnili spoustu úkolů...CELÝ TEXT


PROJEKTOVÝ DEN - DEN ZEMĚ- úterý 18.4. a pondělí 24.4.

11.4.2017 Mgr. František Viktorin

V úterý 18.4. proběhne ve škole projektový den - Den Země. Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Žáci 2. stupně se budou tento den podílet na vysbírání odpadků podél komunikací obce Byšice. Projektové vyučování bude pro všechny třídy 2. stupně do 13.25 hod. Odpolední výuka odpadá.

V pondělí 24.4. proběhne pokračování projektového Dne Země. V rámci výuky budou probíhat různé aktivity, které souvisí s udržením a obnovou životního prostředí. Projektové vyučování bude pro všechny třídy 2. stupně do 13.25 hod. Odpolední výuka odpadá.

V případě deštivého počasí v úterý 18.4. budou náplně obou dnů prohozeny.


OKRESNÍ KOLO OVOV (ODZNAK VŠETRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ)

4.4.2017 Bc. Petra Holečková

V pátek 31. 3. 2017 se na Mělníku konalo okresní kolo OVOV , kde naší školu reprezentovalo 20 vybraných žáků – sportovců. Soutěžilo se v pěti disciplínách (kliky, švihadlo, trojskok, dribling a medicinbal) a zúčastnilo se přes 140 žáků základních škol.

V  soutěži družstev se naše škola umístila na pěkném 3. místě a v soutěži jednotlivců se tři žáci umístili na stupních vítězů a postupují do krajského kola.

Blahopřejeme! CELÝ TEXT


POHÁDKA O NEPOSLUŠNÉM LUKÁŠOVI 6. DUBNA DO 13.30h
29.3.2017 Mgr. František Viktorin

 

6.4.2017  ve 13.30 v kinosále obecního úřadu se bude hrát pohádka pro děti

O NEPOSLUŠNÉM LUKÁŠOVI

vstupné - 50 Kč

zájemci se hlaste u paní Zavadilové


OMEZENÍ PROVOZU ŠD 6. DUBNA DO 15.00h
29.3.2017 Lenka Purašová

 

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 6. dubna 2017 bude provoz školní družiny pouze do 15:00 hod., a to z důvodu zápisu žáků do 1. třídy. V tento den jsme pro děti zajistili divadelní představení v kinosále  na obecním úřadě v Byšicích od 13.30 do 15.00 hod. Cena je 50 Kč. Po skončení představení si zde děti prosím vyzvedněte.  

Děti, které se nezúčastní tohoto představení, musíte vyzvednout ve škole nejpozději do 13.00 hod.           

Děkujeme za pochopení.

Vychovatelky ŠD


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
24.3.2017 Mgr. František Viktorin

Dle zákona č. 561 /2004 Sb. vypisuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Byšice, okres Mělník zápis do Mateřské školy Byšice 3. května 2017 od 8.00 do 11.00 hod.
TERMÍNY ZÁPISU
KRITÉRIA

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 5 let, je od 1.9.2017 docházka do MŠ povinná!

BLIŽŠÍ INFORMACE PRO RODIČE  

INFORMACE MŠMT


VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - UKLÍZEČKA NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

23.3.2016 Mgr. František Viktorin

ZŠ Byšice přijme od 1.4. uklízečku na částečný úvazek 1,5h denně. Úklid v pozdějších odpoledních hodinách. Požadujeme spolehlivost a pečlivost. Vhodné i pro dospělé studenty.


NOC S ANDERSENEM 31.3.2017
20.3.2017 Mgr. Miloslava Houšková

 

Dne 31. 3. 2017 proběhne v naší škole tradiční Noc s Andersenem, akce na podporu dětského čtenářství. Letos budou našimi partnery nejen pohádky H. Ch. Andersena, ale také hrdinové Čtyřlístku. Přihlášky s bližšími informacemi a návratkou žáci obdrží od svých třídních učitelů nebo vyučujících.

 

 

 

 

 


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

6.3.2017 Mgr. František Viktorin

 
 
 

Vážení rodiče,

zveme Vás s Vašimi dětmi k zápisu do 1. třídy, který se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14.00 hod v budově školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti s rozhodnutím odkladu z loňského roku.

Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií.

KRITÉRIA

POZVÁNKA

DALŠÍ INFORMACE

 


OKRESNÍ KOLO V BASKETBALU - ŽÁCI II.STUPNĚ ZŠ
21.3.2017 Bc. Petra Holečková

 

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili okresního kola v basketbalu na Mělníku. Soupeři z ostatních větších škol byli těžkými protihráči pro nás, neboť jejich týmy byli složeny převážně z hráčů, kteří hrají basketbal závodně. Naše družstvo předvedlo houževnatý, bojovný výkon a skončilo na pátém místě.

Blahopřejeme!

 


ŽÁKOVSKÝ PLES - ČTVRTEK 23.3.2017
20.3.2017 Mgr. Miloslava Houšková

 

 

 

Už se připravujete na pátý ŽÁKOVSKÝ PLES? Přípravy jsou v plném proudu, protože ples se blíží rychlostí blesku. Ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 17:00 do 20:00. K tanci vám zahraje a zazpívá Tomáš Kindl.

 


MATEMATICKÝ KLOKAN 2017
20.3.2017 Mgr. Dana Štrojsová, Mgr. Eva Janíčková

 

 

Tato matematická soutěž vznikla v Austrálii asi v roce 1980. V roce 1991 se rozšířila do evropských zemí. Dnes se této soutěže účastní dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. V letošním roce se do této mezinárodní soutěže zapojili i žáci 4. a 2. A třídy. Žáci druhé třídy se poprali s příklady v kategorii CVRČEK – pro žáky 2. a 3. tříd. Čtvrťáci bojovali s náročnými úlohami v kategorii KLOKÁNEK pro 4. a 5. třídy. Nejlépe si ve svých kategorií vedli tito žáci:

-          Za 2. třídu: Josef Regner 54 bodů, Adéla  Pajkrtová 45 bodů a Adam Matěj Chmelař 44 bodů.

-          Za 4. třídu: Tereza Blechová 88 bodů, Anna Kuchařová 83 bodů a Jakub Hluško 76 bodů.

Gratulujeme


BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU
20.3.2017 Mgr. Eva Janíčková

 

 

Až z daleké Šumavy k nám na vzácnou návštěvu přivítala oblíbená česká spisovatelka, autorka 34 knih hlavně pro dětské čtenáře. Z jejich knih můžeme připomenout tituly jako: Kuba nechce číst, Tramvaj plná strašidel, Ztraceni v čase, Rošťák Oliver, Borůvkové léto s Terezou… Pro dospělé: Kalvárie, Česká služka aneb byla jsem au-pair po dvaceti letech, Barvy života… Celé středeční dopoledne 15.3. si nejen povídala, ale i předčítala své knihy žákům prvního stupně.  Dětem představila i rukopis své nové knihy Dům doktora Fišera. Reakce žáků a učitelů byly velmi kladné. Beseda sklidila velký úspěch. Těšíme se na další shledání – třeba na knižním veletrhu SVĚT KNIHY, kam pozvala své čtenáře.

 


VEŠ DĚTSKÁ VE ŠKOLE

16.3.2017 Mgr. František Viktorin

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás upozornit, že se ve škole v posledních dnech opakovaně vyskytuje veš dětská. K přenosu dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou. Samičky vší kladou vajíčka, z nichž se za sedm dní vylíhnou larvy vší, které ihned začínají bodat a sát krev.

 

Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, proto je nutné k jejich odstranění používat přípravky k tomu určené. Např.: šampón Parasidose, přípravky – Pedicul  Hermal, Diffusil H forte, Paranit spray, Deparol, Pedicap OL, Barny‘s effective, Jacutin gel, Defence spray, Eliminátor vší (jen na již propuklé vši), Hedrin a Hedrin spray. Všechny přípravky je nutné používat přesně podle připojených návodů výrobce.

 

Při výskytu vší ve škole je naprosto nezbytná spolupráce rodiny se školou. Učitelé sami nemohou hlavy dětem kontrolovat, aby nákazu nerozšiřovali. Zbavit děti vší je povinností rodičů. Aby škola zabezpečila ochranu ostatních dětí, bude v případě, že někteří rodiče posílají do školy své děti opakovaně neodvšivené, o této situaci informovat orgán sociální péče.


Hodnocení lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu 2017

16.3.2017 Lenka Purašová, Natálie Fabianová

 
 
 

Stejně jako v předešlých letech se i letos uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvikový   kurz, který probíhal v týdnu od 4. 3. do 11. 3. 2017. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo naučit CELÝ TEXT


PŘÍSPĚVKY NA KLUB RODIČŮ
7.2.2017 Lucie Kopecká, předsedkyně KRPŠ

 

 

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám připomenout a jako každý rok poprosit o zaslání příspěvku 100 Kč pro Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ). Klub rodičů pořádá akce pro Vaše děti (Dětský den, Sv. Martin, Vánoční jarmark…) a přispívá na činnost školy (nákupem vybavení, na lyžařský výcvik, na rozloučení s 9.tř.  apod.).

Příspěvek 100 Kč posílejte na účet KRPŠ č. 199474966/0300, variabilním symbolem je č. třídy a do poznámky plátce uveďte jméno dítěte (příp. můžete zaplatit hotově u paní učitelky Lenky Purašové).

V případě, že jste již příspěvek uhradili, prosíme o sdělení kdy a na jaký účet jste částku uhradili, abychom ji mohli dohledat.

Kdo neuhradí členský příspěvek, nebude moci využívat výhody Klubu. (např. doprava na lyžařský výcvik).

Děkujeme.

Lucie Kopecká (tel. 728 617 663), předsedkyně KRPŠ ZŠ Byšice


12. ŠKOLNÍ PLES - PÁTEK 17. 3. 2017
7.2.2017 KRPŠ při ZŠ a MŠ Byšice

 

 

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás tímto pozvat na 12. Školní ples, který se koná 17. března 2017 od 20:00 hod v KD Vysoká Libeň. Jako každým rokem je zajištěna autobusová doprava. Můžete se těšit na předtančení, bohatou tombolu a příjemně strávený večer. Vstupenky na ples budou v předprodeji ve školní družině a jsou slosovatelné. K tanci a poslechu bude hrát skupina Karyna Band.

Prosíme Vás, zda byste podpořili tuto akci zakoupením alespoň jednoho lístku na rodinu (i když se plesu nezúčastníte), nebo jakýmkoliv příspěvkem do tomboly, např. bonboniéra, láhev vína, drogérie apod.  Pokud podnikáte, můžete si udělat reklamu v tombole svými výrobky či službami. Podpora tomboly může být i finanční...Předem děkujeme za jakoukoliv podporu z Vaší strany. CELÝ TEXT 

NOVÝ HUDEBNÍ KROUŽEK "KDO HRAJE, NEZLOBÍ" 
7.2.2017 Mgr. František Viktorin

 

 

Umíš hrát na nějaký hudební nástroj? Zpíváš nebo pouze přemýšlíš, na jaký nástroj začít trénovat? Přidej se k nám. Zakládáme hudební kapelu. Součástí kurzu bude výuka hry na bicí, el. kytaru, baskytaru a klávesy. Scházet se budeme od 2. března vždy 1x za 14 dní ve čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod. Účast max. 7 dětí. Pro děti od 10 let.  Lektor: Mgr. Lucie Kuráková, tel. 776 640661. Pokud máš zájem, přihlas se v sekretariátu školy.

 

BYŠICKÝ MASOPUST 25.2.2017
1.2.2017

 

 

 

25.2.2017 od 13h na Tyršově náměstí se koná Byšický masopust. Více informací naleznete zde.

ZMĚNA ŽÁKOVSKÉHO PLESU - náhradní termín 16.3.2017
31.1.2017 Mgr. Miloslava Houšková

 

 

 

Žákovský ples, který měl být ve čtvrtek 2.2.2017, se pro velkou nemocnost žáků ruší. Náhradní termín pro konání plesu je čtvrtek 16.3.2017


POMOC PRO LÁDÍKA - PRODEJNÍ BAZÁREK
30.1.2017 Mgr. Miloslava Houšková, Mgr. Dana Štrojsová

 

 

 

Členové žákovského parlamentu ZŠ Byšice pořádají dne 25. 2. 2017 od 9:30 do 14:30 hodin v obřadní síni obecního úřadu druhou charitativní akci projektu „POMOC PRO LÁDÍKA“:

PRODEJNÍ BAZÁREK


V OKRESNÍM KOLE DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ
22.1.2017 Mgr. Marcela Marková

 

 

Tento týden v pondělí 16.1.2016 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního 46. ročníku byla " Marie Terezie- žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18.století ." Naši školu reprezentovali úspěšně dokonce čtyři žáci: Adéla Boháčová, Kristýna Dusílková, Anna Červená a Václav Güllich. V DDM Mělník se sešli nejlepší žáci ze školních kol gymnázií a dalších základních škol. Mezi 37 soutěžícími si vedli žáci ZŠ a MŠ Byšice velice dobře a celkově obstáli ve svých dějepisných znalostech na výbornou. Kristýna Dusílková z 8.B se umístila na krásném pátém místě  a bude dále bojovat  v krajském kole. Adéla Boháčová z 9. třídy získala 10. místo a svým počtem bodů dosahuje na možnost postupu do březnového krajského kola v Kladně. Všem čtyřem žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

 


VÝLET MALÝCH STAVITELŮ
16.1.2017 Mgr. Jiří Čáslava

V pátek 13. 1. 2017 vyrazili naši šesťáci na vzdělávací výstavu LEGO v Praze, kde na nás čekalo několik stovek exponátů. Mohli jsme se ponořit do světa fantazie a techniky, navštívit největší architektonické světové skvosty, zažít tajemná dobrodružství, nebo v herní zóně vybudovat svá vlastní díla.

Užili jsme si množství zábavy, ale dostalo se nám také poučení a vyzkoušeli jsme vlastní stavitelské dovednosti.

 

 

 


VÝLET DO MĚSTA VĚŽÍ A HOŘČICE
21.12.2016 Mgr. Marcela Marková

Druhý prosincový pátek  se někteří žáci naší školy  vydali na v pořadí již pátý adventní zájezd  k našim západním  sousedům.  Prvním bodem programu byla návštěva manufaktury v Herrnhutu na výrobu vánočních hvězd, které  jsou součástí  adventní výzdoby po celém Německu. Zdejší manufakturu založili  potomci Moravských bratří, kteří  utíkali z Čech v době náboženské netolerance.  Dodnes se tato typická ozdoba vyrábí ručně a výroba jedné hvězdy trvá i jeden a půl hodiny.  Někteří z nás si vyzkoušeli vyrobit jeden z 25 hrotů a potvrdili, že je třeba pečlivosti, přesnosti a trpělivosti . Vánočně naladěni jsme pokračovali do hornolužického Budyšína,  velmi dlouho  državy  Českého království. Obdivovali jsme zachovalé středověké opevnění  a pochopili jsme, proč se městu říká "město věží".  Po prohlídce historického centra jsme zamířili do Muzea hořčice, budyšínského gastronomického pokladu. V prostředí biedermeierovského obchodu z roku 1866  jsme se dozvěděli mnoho zajímavého  informací o pěstování  a využití této plodiny, výrobě i sortimentu zdejší manufaktury. Měli jsme příležitost ochutnat nejen tradiční hořčice, ale pro nás i nezvyklé příchutě  této pochutiny - pomerančovou, borůvkovou, kaparovou, vánoční a další.  Nemohli jsme vynechat ani vánoční trh, pojmenovaný  po českém králi Václavu  IV., kde mnozí z nás otestovali  nabízené dobroty. Zbylý čas jsme využili pro nákupy  a nezbytnou konverzaci v " němčině" a ve večerních hodinách jsme se plni dojmů a zážitků vrátili do Byšic.

 


PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
6.12.2016 Mgr. Marcela Marková

 

V listopadu žáci 9. třídy opět objevovali prostřednictvím oblíbeného projektu „Příběhy bezpráví“ střípky z nedávné minulosti. Letošní ročník byl zaměřen na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy nebo kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. V hodinách německého jazyka a dějepisu se seznámili...CELÝ ČLÁNEK


KRABICE OD BOT (VÁNOCE 2016)
22.11.2016 Mgr. Eva Janíčková

Naše 4. třída se letos zapojila do projektu s názvem „Krabice od bot“. Tento projekt je pod záštitou Diakonie. Diakonie je organizace, která poskytuje služby lidem s postižením, seniorům i lidem v různých krizových situacích. „Krabice od bot“ jsou určeny rodinám, kteří jsou sociálně slabé. Principem této sbírky bylo nashromáždit do krabic od bot věci, které nepoužíváme, ale které jsou v dobrém stavu (např. stavebnice, hračky, školní potřeby). Zaměřili jsme se na chlapce a dívky ve věku 8-10 let. Všech 14 krabic jsme hezky zabalili do vánočního papíru, popsali a zavázali stuhou. Paní učitelka krabice odvezla na sběrné místo.

JSME VŠICHNI MOC RÁDI, ŽE JSME MOHLI POMOCI.

Za 4. třídu: Anička Kuchařová, Eva Studená, Eva Janíčková

 

 

 


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - INFORMACE
16.11.2016 Mgr. František Viktorin

 

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO SASKÉHO BUDYŠÍNA 9.12.2016
15.11.2016 Mgr. Marcela Marková

V pátek  9. 12. 2015  pořádá naše škola adventní zájezd do saského Budyšína. Cestou k našim lužicko-srbským sousedům se zastavíme v Herrnhutu (česky Ochranově), kde našli azyl moravští exulanti po bitvě na Bílé Hoře. Navštívíme manufakturu na výrobu tradičního vánočního symbolu „herrnhutské hvězdy". Při prohlídce malebného Budyšína zavítáme i do muzea a manufaktury na výrobu hořčice. Nejoblíbenějším bodem programu bývá vánoční trh s možností nákupů a ochutnávkou adventních specialit. Předpokládaná cena zájezdu (doprava, pojištění, služby průvodce, vstupy) je 400 Kč. Podrobné informace o zájezdu a přihlášku si můžete vyzvednout u paní učitelky Markové.

 


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
15.11.2016 Mgr. Marcela Marková

V úterý 8.11. se konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se účastnilo 8 žáků z 8.a 9. třídy: K. Dusílková, A. Červená, A. Boháčová, E. Lecjaks, V. Gullich, L. Nezbeda, O. Kopp a L. Kurzveil. Tématem bylo období vlády Marie Terezie a Josefa II. Nejvyšší počet bodů získala Kristýna Dusílková, druhé místo obsadila Adéla Boháčová a o třetí místo se podělila Anna Červená s Václavem Gullichem.  V okresním  kole v lednu mohou školu reprezentovat jen první tři místa, přičemž bodová kritéria pro postup splnilo sedm řešitelů. Všem zúčastněným blahopřejeme!

 


VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA A REÁLIÍ TROCHU JINAK
15.11.2016 Mgr. Marcela Marková, Mgr. Jaroslava Felcmanová

Výuku a zájem žáků o německý jazyk a kulturu německy mluvících zemí se snažíme podporovat různými akcemi. V září si žáci připomněli Mezinárodní den jazyků a vyzkoušeli si na vlastní kůži jazykovou animaci s lektorem z organizace TANDEM. V prosinci si vyzkoušíme znalosti v praxi při zájezdu do Budyšína. Tento týden se osmáci a deváťáci vydali do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde zhlédli velmi zdařilou dramatizaci známého knižního bestselleru o životě patnáctileté drogově závislé Christiane F. žijící v západní části Berlína –  My děti ze stanice ZOO. Po představení následovala beseda s pracovníky drogového centra ústeckého kraje zaměřená na prevenci užívání drog.

 

 

 


VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVÍCENÍ STROMU
11.11.2016 Mgr. František Viktorin

 
27.11.2016 od 16h  na Tyršovo náměstí se koná VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVÍCENÍ STROMU.

EXKURZE CUKROVAR DOBROVICE
10.11.2016 Ing. Jolana Votavová

V pátek 14.10. vyrazili žáci osmých tříd společně s deváťáky na exkurzi do cukrovaru Dobrovice. Exkurze byla rozdělena na dvě části. První částí byla návštěva muzea cukrovarnictví a lihovarnictví a druhou částí byla procházka po závodu, kde naši žáci přímo sledovali výrobu cukru od samého počátku až do konce.  Muzeum cukrovarnictví bylo velmi přehledné, a tak vhodně doplňovalo to, co už děti znají z hodin přírodopisu a chemie. I přes nepřízeň počasí jsme zvládli prohlídku na jedničku. Věřím, že se pro nás všechny exkurze stala přínosným zážitkem.

 


FLORBAL MĚLNÍK - MÍSTNÍ KOLO
6.11.2016 Bc. Petra Holečková

Ve čtvrtek 3. listopadu vybraní žáci z 8.A, 8.B a deváté třídy reprezentovali naši školu v místním kole florbalu na Mělníku. Do každého zápasu šli s velkým nasazením, bohužel na týmy z větších základních škol nestačili. Velká škoda při boji o čtvrté místo se žáky ZŠ J. Matiegky, kdy naše družstvo v prvním poločase vedlo 2:0 a přesto zápas nedotáhlo do konečného vítězství.

Blahopřejeme.

 

 


HALLOWEEN VE 4. TŘÍDĚ
1.11.2016 Mgr. Eva Janíčková

Halloween slavili žáci 4. třídy v pondělí 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých.

Žáci přišli oblečeni do strašidelných kostýmů a celé dopoledne za pomoci prima maminek vyráběli lucerničky a strašidýlka, pekli halloweenské prstíky, malovali strašidelné stromy a samozřejmě dlabali dýně, které zdobí náš školní dvůr.

 

 

 

 


POJĎTE S NÁMI DO PRAVĚKU - MUZEUM KRALUPY NAD VLTAVOU
1.11.2016 Mgr. Eva Janíčková

 

V říjnu zavítali do Městského muzea v Kralupech nad Vltavou žáci 4. třídy.

V programu „Pojďte s námi do pravěku“ si mohli vyzkoušet různé pravěké činnosti – drcení obilí, vrtání otvoru do kamenné sekerky, práci na tkalcovském stavu, a mnohé jiné. Žáci pracovali v pravěkých tlupách. Práce se jim dařila a velmi líbila. Závěr pěkně připraveného projektu patřil pravěké hudbě a tanci. Velkou spokojenost po návratu do školy čtvrťáci vyjádřili kresbami a volným psaním, kde velmi pozitivně popsali průběh celého programu. Vytvořená nástěnka zdobí  jejich  třídu.

 

 

 

 


ŠKOLNÍ VÝLET - ZOO PRAHA
31.10.2016 Bc. Petra Holečková

V úterý 18. 10. se žáci páté a druhých tříd zúčastnili školního výletu do ZOO Praha. Pohodová cesta autobusem, vydařené počasí a natěšení žáci, to vše přispělo k velmi pěknému výletu. Jedním z mnoha zážitků v ZOO bylo malé slůně, které se narodilo teprve před 11 dny. Pro žáky páté třídy se zpestřením celého výletu stala jízda lanovkou a na závěr i „dovádění“ na dětském hřišti.

 

 

 

 


PROJEKT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU "POMOC PRO LÁDÍKA"
21.10.2016 Mgr. Miloslava Houšková

 

PREZENTACE PROJEKTU

Letos v září informovala paní učitelka Štrojsová pedagogický sbor o žákovi ze 2. třídy, Ladislavu Libichovi, který během prázdnin onemocněl leukémií. Členové žákovského parlamentu (ŽP) se ihned dohodli, že by mu rádi pomohli. Koncem září se zapojili do projektu Dobro-druzi, který vyhlásila Nadace Via. V rámci tohoto projektu nadace podpoří až 15 týmů dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, kteří se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii a čas, přípravě benefičních projektů, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc. Členové ŽP se jednomyslně domluvili, že se chtějí stát Dobro-druhy a udělají vše pro to, aby našemu Ládíkovi pomohli alespoň penězi.


PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

16.10.2016 Mgr. František Viktorin

Od pondělí 17.10. do pátku 21.10.2016 proběhne sběr papíru.
Papír, prosíme, noste zvážený nebo případně vám jej pan školník zváží ve škole.
Papír bude vážen a rozdělován na karton a ostatní.
Výtěžek ze sběru bude rozdělen do třídních fondů podle toho, jaké množství každá třída přinese.

ŘEDITELSKÉ VOLNO 18.11.2016
16.10.2016 Mgr. František Viktorin

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ZŠ

V souladu s § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění  ředitel Základní školy a Mateřské školy Byšice, okres Mělník vyhlašuje ředitelské volno ze závažných důvodů, zejména organizačních na pátek 18.11.2016.

Provoz mateřské školy a školní jídelny (vaření pro MŠ a cizí strávníky) nebude omezen.


ŘEDITELSKÉ VOLNO 24.10. A 25.10.2016
16.10.2016 Mgr. František Viktorin

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ZŠ

V souladu s § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění  ředitel Základní školy a Mateřské školy Byšice, okres Mělník vyhlašuje ředitelské volno ze závažných důvodů, zejména organizačních na pondělí 24.10.2016 a úterý 25.10.2016.

Provoz mateřské školy a školní jídelny (vaření pro MŠ a cizí strávníky) nebude omezen.


MÍSTNÍ KOLO V MINIFOTBALU - ŽÁCI II. STUPNĚ ZŠ
12.10.2016 Bc. Petra Holečková

 

V pátek 7.10. se vybraní žáci ze II. stupně zúčastnili místního  kola v minifotbalu na Mělníku. Družstvo hrálo bojovně a díky svému výkonu se umístilo na 3. místě. Odměnou byl nejen diplom a sladkosti, ale také pěkný pohár.

Blahopřejeme!


OKRESNÍ KOLO FLORBALU - ŽÁCI 4. A 5. TŘÍD
12.10.2016 Bc. Petra Holečková

 

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili okresního kola ve florbalu na Mělníku. Družstvo, složeno převážně ze žáků, kteří teprve jeden rok v rámci zájmového kroužku hrají florbal, předvedlo velmi kvalitní výkon. S ostatními sehranými týmy hrálo vyrovnaně a bojovně. Apolenka Maňová, žákyně páté třídy, byla vyhodnocena jako nejlepší brankářka turnaje. Celkově se umístili na pěkném šestém místě.

Blahopřejeme!


VÝLET PLNÝ ZÁŽITKŮ
6.10.2016 Mgr. Jiří Čáslava

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 vyrazili žáci 7. B a šesťáci na veletrh FOR TOYS v Praze. Přestože jsme tvořili poměrně početnou výpravu, cestu vlakem i metrem jsme v pohodě zvládli.

Na místě nás čekalo několik výstavních hal naplněných úžasnými expozicemi, novinkami ze světa her a interaktivní zábavou. Mohli jsme se zapojit do řady soutěží, vyzkoušet novinky herního trhu ve virtuální realitě, zhlédnout zábavná pódiová vystoupení nebo se podílet na natáčení reklamního spotu. Jen času bychom asi potřebovali mnohem víc, někteří by nejraději zůstali na místě až do neděle.

Zpět do Byšic jsme se vrátili plni dojmů a už teď se těšíme na příští ročník.

 

 

 


DÝŇOVÁNÍ
5.10.2016 Mgr. František Viktorin

 
14.10.2016 od 16h  v hospodě "Na baráku" Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Byšice pořádá  DÝŇOVÁNÍ.

PROJEKT KAREL IV.
5.10.2016 Mgr. Miloslava Houšková

Ve dnech 6. a 7. 10 2016 proběhne na II. stupni naší školy projekt Karel IV., kterým bychom se chtěli připojit k oslavám 700. výročí narození této mimořádné osobnosti českých i evropských dějin. Žáci se mohou těšit na filmové ukázky, pohybové aktivity, kvízy, hádanky a hry. Celý projekt bude navazovat na informace, které žáci získali při exkurzích do Prahy v minulém týdnu. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, ale počet hodin zůstává třídám zachován.

 

 


ADAPTAČNÍ POBYT 6. TŘÍDY
30.9.2016 Mgr. Jiří Čáslava

V pondělí 26. září vyrazili žáci šesté třídy na adaptační pobyt. Jako zdatní turisté zvládli pěší trasu z Byšic na turistickou základnu ve Lhotce, kde byl náš cíl.

Počasí nám přálo a tak jsme si během pobytu užili spoustu kolektivních aktivit a legrace. Samozřejmě nemohlo chybět ani napínavé noční dobrodružství, které všichni zvládli.

Během dvoudenního pobytu plného týmových her a společné zábavy se tak žáci vzájemně lépe poznali a spřátelili. Věříme, že společné zážitky pomohou utužit kamarádské vztahy ve třídě.

 

 


DRAKIÁDA
22.9.2016 Mgr. František Viktorin

 
V sobotu 1. října od 14.00 hod pořádají KRPŠ a Obec Byšice v areálu fotbalového hřiště TJ Byšice DRAKIÁDU.

PLAKÁTEK


ŠKOLNÍ MLÉKO
9.9.2016 Mgr. František Viktorin

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že i letošní školní rok naše škola distribuuje dotované mléčné výrobky pro žáky. Každý žák má nárok odebrat 1 dotovaný výrobek každý vyučovací den.

Žáci si budou moci koupit mlíčenky (kartičky pro odběr a evidenci) v kanceláři školy.

Ceny dotovaných výrobků jsou od 4 Kč, 5 Kč a 7 Kč.

Výrobky jsou uvedeny také na webu firmy Laktea, o.p.s. http://www.laktea.cz/skolni_mleko

Hodnota mlíčenek je:

40 Kč pro 10 odběrů výrobků v hodnotě 4 Kč / ks (neochucené mléko, Bobík, jogurt)

50 Kč pro 10 odběrů výrobků v hodnotě 5 Kč / ks (ochucené mléko)

70 Kč pro 10 odběrů výrobků v hodnotě 7 Kč / ks (Jovonka drink)

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

31.8.2016 Mgr. František Viktorin

 

 

Ředitel školy vydává kritéria přijetí do ŠD platná od 1.9.2016 pro školní rok 2016/2017


ORGANIZACE VÝUKY V ÚVODU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

30.8.2016 Mgr. František Viktorin

 

čtvrtek 1.9.2016

- Uvítání "prvňáčků a deváťáků" na školním dvoře od starostky obce Mgr. Jany Polákové, ředitele školy Mgr. Františka Viktorina, třídní učitelky 1. třídy Mgr. Jaroslavy Vorlové a třídní učitelky 9. třídy Ing. Jolany Votavové.

- Ostatní třídy budou uvítání třídními učiteli ve všech třídách – první vyučovací hodinu do 8.40.

pátek 2.9.2016

- První dvě vyučovací hodiny jsou třídnické. Následující hodiny dle rozvrhu pro pátek.

- Školní družina je otevřena pro žáky 1. třídy po 2. vyuč. hodině – od 9.45. Pro ostatní přihlášené žáky dle rozvrhu.

- Žáci přihlášení na oběd do ŠJ dostanou oběd standardně po vyučování.

pondělí 5.9.2016

- Výuka probíhá na obou stupních dle běžného rozvrhu, kromě 1. třídy (má vlastní rozvrh).


ARCHIV ZPRÁV