KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník

Komenského 200, 277 32 Byšice
IČ 71001620
Bankovní spojení - škola                 216420549 / 0600   
Bankovní spojení - školní jídelna    216462116 / 0600   
Tel./fax.:    +420 315 696 219
e-mail: skola@zsbysice.cz
web stránky: www.zsbysice.cz
datová schránka ID: 2j4mj7c
 
Zřizovatel: Obec Byšice
Tyršovo náměstí 153
IČ 236 756
www.bysice.eu  

 

Ředitel:

Mgr. František Viktorin

tel: 775 582 871

viktorin@zsbysice.cz

Zástupkyně ředitele, metodik prevence:

Mgr. Miloslava Houšková

tel: 775 582 870

houskova@zsbysice.cz

Administrativa:

kancelář školy

tel: 315 696 219

 

 

Jana Navrátilová, administrativa

tel: 775 582 636

skola@zsbysice.cz

 

Dagmar Lukáčová, hospodářka

tel: 775 582 872

skola@zsbysice.cz

  Ing. Pavla Ortová, účetní    

Sborovna:

 

tel: 775 582 873

 

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Dana Štrojsová

 

StrojsovaD@seznam.cz

Výchovný poradce:

Mgr. Jaroslava Vorlová

 

vorlaja@seznam.cz

Koordinátor EVVO:

Ing. Martina Hrabáková

 

 

Školník:

Václav Kohout

tel: 775 582 874

 

       

Vedoucí ŠD:

Lenka Purašová

tel: 775 582 877

 

       

Vedoucí ŠJ: 

Martina Kühnová

tel: 775 582 876

jidelna@zsbysice.cz

 

pevná linka

tel: 315 696 282

 

       

Vedoucí MŠ:

Zuzana Landsmanová,     1. třída, 1. patro

tel: 775 582 875

skolka@zsbysice.cz 

 

pevná linka

tel: 315 696 208

 

  mobil - přízemí

tel: 775 289 532