HISTORIE

Byšice

Starobylá obec na okrese Mělník. Původní ves s tvrzí se připomíná kolem r.1321. V obci se nalézá zámek z 2. poloviny 17. století, jednopatrová budova s dvorem a zahradou, dnes trochu devastovaná stavba, kterou drželo mnoho šlechtických rodů. Nad městečkem stojí kostel sv.J.Křtitele z r. 1693. Krajina zde bývala a je zemědělská a z původního vodního cukrovaru z r.1872 se stala továrna na výrobu polévkových přípravků a dehydrovaných polévek, před a za 2.světové války akciová společnost Graf, po válce pak národní podnik Vitana, který v dnešní podobě od roku 1992 existuje jako akciová společnost.


Škola v Byšicích

Do roku 1800 bylo vyučováno v Byšicích v zimních měsících v radnici. Roku 1812 byla vystavěna škola na dvoře radnice. Teprve roku 1833 byla potvrzena jako samostatná filiální expozitura. Od 1. ledna 1880 jednotřídní škola byla rozšířena na školu dvoutřídní.

Již v roce 1888 byla stará školní budova nevyhovující, a proto na návrh obecního zastupitelstva byla postavena škola nová v roce 1905. Nachází se v Komenského ulici č.p. 200. V 30. letech 20. století docházelo ke značnému vývoji školství v ČR a v Byšicích byla zřízena škola měšťanská.

Dnes základní devítiletou školu navštěvuje přibližně 240 žáků z Byšic a spádových obcí : Liblice, Hostín, Vavřineč, Čečelice, Vysoká Libeň, Radouň, Mělnické Vtelno.

                  

Byšice - pohlednice 1913        Byšice - škola současnost

Současná škola- fotogalerie