ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

zveme Vás s Vašimi dětmi k zápisu do 1. třídy, který se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14.00 hod v budově školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti s rozhodnutím odkladu z loňského roku. POZVÁNKA

Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií. KRITÉRIA

ČAS ZÁPISU:

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14.00 hod v budově školy. Děti z MŠ Byšice a z MŠ Liblice budou pozvány na konkrétní čas. Rodiče se mohou také objednat předem na konkrétní čas ve škole na telefonu: 315 696 219.

CO PŘINÉST K ZÁPISU?

K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a případně rozhodnutí o odkladu z loňského školního roku, lékařské či jiné zprávy.

FORMULÁŘE:

U zápisu se vyplňují formuláře - "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" a "Zápisní list do 1. třídy". Můžete si je zde stáhnout  a předvyplnit. Děti v MŠ Byšice a v MŠ Liblice formuláře dostanou pro rodiče k vyplnění.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

V případě požadavku o odklad povinné školní docházky se dítě k zápisu musí dostavit. U zápisu obdrží zákonný zástupce formulář "Žádost o odklad povinné školní docházky", který můžete stáhnout a vyplnit. Vzhledem k posunu termínu zápisu doporučujeme rodičům, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně.

V případě, že byl pro školní rok 2016/17 povolen odklad školní docházky se dítě opětovně dostaví k zápisu. Nebude-li zákonným zástupcem oznámeno, že dítě po odkladu bude docházet do naší školy do 7. dubna 2017, bude dítě vyřazeno z řad uchazečů o přijetí.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny nejpozději 5. května 2017.

POČET TŘÍD:

Ve školním roce 2017/18 se otevírají dvě 1. třídy, které se naplňují do kapacity 25 žáků. Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení žáků do jednotlivých tříd.

PROJEKT PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - "PŘEDŠKOLÁČEK"

Pro budoucí prvňáčky je tradičně organizován projekt Předškoláček. O tomto projektu budete více informováni na našich stránkách po zápisu.